Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   Kap:  
(1-34) 
 
Avancerad sökning
Innehållsförteckning för Julevangeliet   

 

 
12 KAPITLET
Myten om jungfru Marias befruktning
Men omkring den jordiska människans identitet som "kristusbarn" förekommer också en "Josef" och en "Maria". Vi läser om hur Jesusbarnet i Betlehem liksom andra barn hade föräldrar. Dock har man i den traditionella berättelsen gjort försök att bortförklara detta så helt naturliga och absolut nödvändiga förhållande. Man har missförstått Jesusbarnets gudomliga eller överjordiska släktskap med Gudomen och trott att barnets rent "sonliga" förhållande till detta väsen var som ett vanligt jordiskt familjeförhållande. Man har således menat att Maria befruktats direkt av Gudomen och inte av en jordisk man. Jesus skulle alltså vara ett väsen som hade Gudomen till rent fysisk fader på samma sätt som han hade Maria till fysisk moder. Gudomen och jungfru Maria har sålunda enligt denna berättelse helt enkelt haft ett rent fysiskt sexuellt förhållande med varandra. Visserligen har människorna inte tyckt om att uttrycka företeelsen i en så enkel och uppenbar form som den här använda, men principen i deras mening eller tro blir ju densamma. Man har i stället försökt dölja eller dra en slöja över problemet bakom en sorts konstlad dimridå genom att förklara att jungfrun, Jesu moder, blev befruktad av "den helige Ande". Men vad ligger bakom dessa ord?
      Då "ande" aldrig i något enda fall kan bli annat än medvetande, och medvetande återigen utgör den fundamentalt härskande faktorn i varje levande väsens organism, säger ju de nämnda orden helt enkelt att jungfru Maria blev befruktad av ett levande väsen. Och då Kristus senare uppfattade Gudomen som sin "himmelske Fader", och ängeln inför jungfru Maria bebådade att "den helige Ande" skulle komma över henne, har man uppfattat detta som ett uttryck för att Gudomen var Jesu jordiske eller rent fysiske fader. Men då man inte kunnat tänka sig ett rent fysiskt samlag mellan Gudomen och jungfru Maria, har man alltså försökt dölja problemet genom att förklara att befruktningen var något överjordiskt. Och denna mystik eller dimbildning, som heter jungfrufödelse, insvepte hela problemet i ett falskt sken. Och miljoner människor har levt och lever fortfarande i den orubbliga tron på Jesus från Nasaret som ett slags "fysisk son" – inte till Josef – utan till Gudomen. Och hur skulle väl dessa människor kunna förstå saken på annat sätt? De hade ju ännu inte alls någon fundamental insikt i livets kosmiska lagar och principer. De måste ju fatta och döma utifrån sina egna rent fysiska erfarenheter. Och enligt dessa kunde Jesusbarnet omöjligt vara "Guds son", om han som andra barn hade en jordisk, fysisk fader. Man måste därför absolut tro på det gåtfulla förhållandet mellan jungfru Maria och Gudomen. Man förstod sålunda inte att jungfru Maria naturligtvis inte hade blivit befruktad utan i stället uppfylld av "den helige Ande" eller Gudomen. Däremot blev hon naturligtvis befruktad av Josef, vilket det efterlämnade bibliska släktregistret angående Jesus också i allra högsta grad bekräftar eller stadfäster. Det visar hur Jesus av Nasaret eller Kristus är det fyrtioandra ledet i släktlinjen direkt från Abraham. Det heter således till slut i detta släktregister: "....Eliud födde Eleasar, Eleasar födde Mattam, Mattam födde Jakob, Jakob födde Josef, Marias man, och av henne föddes Jesus, som kallas Kristus". Vad har detta släktregister med Jesus eller Kristus att göra, om inte Josef var Jesu fader?
      Bibelns språk och berättelse är sålunda tydliga nog. På dess rader, eller mellan dem, står det ju klart och tydligt att Josef är Jesu fysiske eller köttslige fader. Jesus är sålunda, alldeles som alla andra, ett barn av ett par jordiska, fysiska föräldrar. Och hur skulle det väl kunna vara annorlunda?


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.