Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   Kap:  
(1-34) 
 
Avancerad sökning
Innehållsförteckning för Julevangeliet   

 

 
14 KAPITLET
Varför föreställningen om "jungfrufödelse" har knutits till Jesu födelse
Men när jungfrufödelse icke desto mindre förts på tal i samband med traditionen om julevangeliet, så har det från Försynens sida naturligtvis inte varit för att bedra jordmänniskorna eller få dem att tro på ett mirakel som grundval för världsåterlösarens fysiska födelse. Att jungfrufödelsen hittills tolkats som något som gjorde "Josef" eller mannens princip överflödig, beror uteslutande på en i jordmänniskornas mentalitet redan tidigare rådande missuppfattning av den gudomliga könsprincipen, som i renodlad form just är redskapet för utlösningen av det normala levande väsendets sympatiska anlag och därmed för den allra högsta utlösningen av sympati eller kärlek, som återigen i sin högsta natur är detsamma som att bli uppfylld av "den helige Ande". Då könsprincipen eller den sexuella principen inte är renodlad hos väsen som framträder som man eller kvinna, eftersom den här också utlöser antipati, svartsjuka och hat, har man missförstått hela sexualismen och fått en ganska nedsättande uppfattning om denna gudomliga princip som något syndigt, något man helst skall försöka undvika eller endast ha så litet att göra med som möjligt. Att "Guds sons" födelse skulle vara beroende av en sådan syndig företeelse har man inte alls kunnat tänka sig. Okunnighetens och övertrons fördunklande dimmor har därför dolt sexualismens naturliga, gudomliga roll i kristusfödelsen.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.