Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   Kap:  
(1-34) 
 
Avancerad sökning
Innehållsförteckning för Julevangeliet   

 

 
15 KAPITLET
Den fullkomliga människan är inte en "man" eller en "kvinna", liksom man inte heller ingår äktenskap i "himmelriket"
Men antipatin mot jordmänniskornas könsliv eller sexualism skulle dock inte ha blivit så framträdande som fallet är, om det inte just varit en annan och ännu djupare företeelse som här börjat gripa in. Denna nya företeelse är i verkligheten just en begynnande utveckling av jungfrufödelse. I det rike, till vilket jordmänniskan nu genom sina många liv utvecklas och där hon på grundval av denna utveckling, just som här beskrivits, är ett "kristusbarn", ingår man inte äktenskap. Detta rike skiljer sig från "djurriket" just genom att man där inte framträder som speciella hanväsen och honväsen. Den fullkomliga människan som "Guds avbild" är inte en man eller en kvinna. Hon är inte ett väsen som organiskt är skapat till att bli förälskat i det motsatta könet. I himmelriket, som ju ännu "inte är av denna världen" men däremot snabbt är på väg att bli det, existerar inte alls dessa två slags särväsen, hankön och honkön. Om dessa två organiska strukturer skulle fortsätta att existera även i "himmelriket" liksom de existerar i "djurriket", skulle det omöjligt kunna uppstå något "himmelrike" eller ett rike där kärlekslagens uppfyllelse är total. För att "himmelriket" skall kunna födas och bli fundamentalt i ett väsens mentalitet, är det ett ofrånkomligt villkor att man skall "älska sin nästa som sig själv".


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.