Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   Kap:  
(1-34) 
 
Avancerad sökning
Innehållsförteckning för Julevangeliet   

 

 
16 KAPITLET
Lagen om kärleken till nästan kan lika litet som äktenskapslagen uppfyllas utan organisk struktur
Men hur skall en varelse som organiskt endast är skapad till att älska det motsatta könet kunna uppfylla en sådan lag? – Hur skall en varelse som är skapad till att kunna känna den högsta lyckan genom ett hemliv med make eller maka kunna bli lycklig genom att också älska sin nästa, alltså vem som helst, lika högt som sig själv? – Hur skulle uppfyllandet av en sådan lag kunna skapa lycka och glädje i den fullkomliga mannens och kvinnans rike? – Att begära detta är ju att begära något av väsendena som de organiskt inte alls är skapade till. Men det man organiskt inte alls är skapad till kan man ju omöjligt praktisera. Har man inga ögon kan man inte se. Har man inga öron kan man inte höra. Har man inga ben kan man inte gå osv. Och lika omöjligt måste det ju vara att älska på ett särskilt angivet sätt, när man inte alls har några organ för utvecklande av sympati eller kärlek på detta angivna sätt. Hur skulle en lycklig äkta man kunna älska andra män lika högt som sig själv, alltså lika högt som han älskar sin hustru? – Och likaså, hur skulle en lycklig hustru kunna älska andra kvinnor lika högt som hon älskar sig själv eller sin man? – Att uppfylla "nästakärleken": "Du skall älska din nästa som dig själv", är alltså utan organisk struktur lika omöjligt som att uppfylla "äktenskapslagen", vilken påbjuder: "Fördenskull skall en man överge sin fader och sin moder och hålla sig till sin hustru, och de skall vara ett kött", liksom samma lag bjuder kvinnan att erkänna att "en man är sin hustrus huvud, såsom Kristus är församlingens". Som vi här ser, går äktenskapslagen oerhört djupt i sin fordran. De två varelserna, man och kvinna, skall överge alla andra eventuella intressen för att helt och hållet ägna sig åt varandra. Det är heller inte tal om någon "nästa", som man ytterligare, förutom äktenskapspartnern, skall "älska som sig själv". Tvärtom – påbjuder inte samma lag dödsstraff för varje överträdelse av dess fundamentala bud? – Var det inte i överensstämmelse med denna lag man ville stena kvinnan som begått äktenskapsbrott. Och heter det inte ytterligare i samma lags föreskrifter: "Om någon begår äktenskapsbrott med en annan mans hustru, om han begår äktenskapsbrott med sin nästas hustru, så skall de straffas med döden, både mannen och kvinnan som har begått äktenskapsbrott". Och "om en man ligger hos en annan man, såsom man ligger hos en kvinna, så gör de båda en styggelse, de skall straffas med döden, blodskuld låder vid dem".


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.