Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   Kap:  
(1-34) 
 
Avancerad sökning
Innehållsförteckning för Julevangeliet   

 

 
23 KAPITLET
De konstnärliga mästerverken är "kärleksbevis"
I de stora museerna, biblioteken och andra för allmänheten tillgängliga intellektuella centra har man däremot tillfälle att se några av världens största och skönaste intellektuella alster, varmed man kan berika sin ande, bli stimulerad och besjälad med innerlig längtan efter att själv kunna nå upp till en sådan fullkomlighet i skapande som strålar ut från galleriernas väggar, hyllor och montrar. Är inte alla dessa geniala konstnärliga skapelser – böcker, tavlor eller skulpturer – en enda stor samling "kärleksbevis"? – Är de inte just avsedda att liva upp, pryda och försköna de väggar, salar, gallerier och övriga omgivningar där de placeras? – De är sannerligen inte framställda för att göra omgivningen ful, mörk och trist. Men när de sålunda skall liva upp och försköna tillvaron och omgivningen för åskådaren är de ju i allra högsta grad "kärleksbevis" för denne åskådare. Och dessa konstnärliga alster, särskilt när det gäller tavlor och skulpturer, är alls inga medel, varigenom man kan göra andra väsens livstimmar till "slaveri" – långt därifrån! Då de sålunda enbart utgör "kärleksbevis", är det ju den absolut hundraprocentiga "nästakärleken" som här värmande och livgivande strålar oss till mötes från museets stora, ljusa salar. Här ser vi produkter, skapade av sina upphov enbart i glädjen över att åstadkomma något som kan värma och lysa upp människosinnet, oberoende av vad det kostat av svält eller korsfästelse och utan någon som helst tanke på ekonomisk vinning. Vem har större kärlek än den som offrar sitt liv endast för att medverka till att göra andras liv lyckligt? – När geniet eller mästaren sålunda trotsar svält, nöd och elände, spott och spe, och inte ser till någon ekonomisk vinning, emedan det betyder livet för honom att få sin skapelse så fullkomlig som möjligt, och när denna skapelse fortsätter att ge åskådaren "kärleksbevis" och fylla hans sinne med beundran, inspiration och längtan efter att själv nå fullkomligheten, då måste man erkänna, att konstverkets eller mästerverkets skapare verkligen älskat eller gjort mer för denne åskådare än han gjort för sig själv. Själv trotsade han alla besvärligheter för att skapa sitt verk sådant, att det kunde bli just ett permanent "kärleksbevis" för åskådaren. Sannerligen, är inte detta "nästakärlek"?


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.