Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   Kap:  
(1-34) 
 
Avancerad sökning
Innehållsförteckning för Julevangeliet   

 

 
25 KAPITLET
"Himmelriket" eller den verkliga världsfreden är inte en värld som bygger på tävlan i rofferi av medmänniskornas livstimmar
I varuhuset blomstrar alltså den värld eller mentala sfär, där man "hellre tager än giver" och därigenom hämmar sin totala andliga frihet. Jordmänniskan har blivit en mental slav, en pengarnas fånge, antingen det är som tiggare eller som en krösus. Det är ingen av dessa två former av framträdande som uppfyller villkoren för världsfreden. Och denna kommer därför också att förbli ouppnåelig så länge dessa två manifestationsformer är allmängiltiga. "Himmelriket" eller den verkliga världsfreden är inte en värld av vare sig legala eller illegala slavar eller slavägare. Det är inte en värld av individer med herrefolkstendenser. Det är inte ett rike eller en sfär som baseras på tävlan i rofferi av medmänniskornas livstimmar. Det kan enbart vara en värld där alla älskar alla, eller varje individ älskar sin nästa som sig själv. Julevangeliet är alltså inte en vacker utopi, utan är tvärtom jordmänsklighetens framtida allra högsta vetenskap. Och det är denna vetenskap som strålar ut från all uppenbarelse av verklig genial konst, skapar atmosfären i de stora konstmuseernas mäktiga hallar och sprider denna världsförskönande atmosfär från sina väggar, hyllor och montrar. Även här är det omskapade livstimmar vi ser, men dessa är inte längre betalningsmedel i det mentala och kroppsliga slaveriets ekonomi. Nu har de uppnått vad de ursprungligen var bestämda till – deras upphov må ha varit medvetna därom eller ej – nämligen att vara kärleksbevis för varje åskådare och sända ett himmelskt eller överjordiskt inspirerande ljus djupt ned i hans själ, och därigenom låta honom förnimma existensen av en värld som är högre än den på köp och försäljning av livstimmar baserade slav- och herrefolkstillvaro som vi hittills har uppfattat som kultur och civilisation. Ländernas stora konstmuseer är sålunda det begynnande resultatet av det "riktiga människorikets" intåg i den jordiska sfären. Allt som utgör verklig genial konst kan enbart vara en kulmination av vetenskap, liksom verklig vetenskap i sig själv endast kan manifesteras som genial konst. Dessa två faktorer bildar således tillsammans en enhet som endast kan existera som ett verkligt kärleksbevis, vilket vill säga att denna enhet uteslutande är till glädje och välsignelse för åskådaren. En konst som i sin struktur inte representerar den högsta vetenskapen på sitt område, är inte konst, och den vetenskap som inte är konst, är inte heller någon verklig vetenskap.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.