Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   Kap:  
(1-34) 
 
Avancerad sökning
Innehållsförteckning för Julevangeliet   

 

 
26 KAPITLET
När vetenskapen inte är konst, och konsten inte är vetenskap
När ett så kallat konstverk inte är konst, är det för att dess upphov har saknat kunskap och rutin i att bringa sitt verk i hundraprocentig kontakt med livets lagar eller dess skapelsevibration. Och i samma grad som det inte är på våglängd därmed, kommer det att framträda som disharmoni. Då det sålunda inte är fullkomligt, kommer det att i motsvarande grad vara missvisande. Det kommer alltså att leda de väsen som inte kan se ofullkomligheten på avvägar, i deras uppfattning av den del av livet som de skulle lära känna genom detta konstverk, vare sig det gäller landskap, levande väsen eller abstrakta företeelser. Det är precis samma sak här som med en bok eller ett litterärt verk. I samma grad som detta avviker från den hundraprocentiga fullkomligheten är det ju också missvisande, och dess beskrivningar eller analyser falska. Den som skall lära känna den absoluta sanningen eller verkligheten enligt en sådan framställning, blir alltså, i samma utsträckning som verket är missvisande, förd utanför de verkliga fakta. Och endast det ofullkomliga väsendet kan uppfatta en sådan bok som ett fulländat konstverk.
      Om en vetenskap inte är konst, är det därför att inte heller den är i hundraprocentig kontakt med livets lagar, varför den då också nödvändigtvis måste framträda som disharmoni. Överallt där en vetenskap inte är konst kommer den att bringa olycka och lidande över människorna. Är det inte just till följd av en sådan vetenskap som stora delar av jorden ödelagts och miljoner människor dödats i utrotningsläger med gaskamrar, tortyrredskap och andra vetenskapliga påfund? – Och vad skall man säga om atombomberna och städerna Hiroshimas och Nagasakis undergång, där tusentals människor – barn, vuxna och gamla – mitt i sitt dagliga bestyr, på väg till skola, fabrik och kontor, utan varning plötsligt utplånas genom vetenskapens helveteseld? – Är det konst? – Är det fullkomlighet? – Är det en absolut sanningsuppenbarelse? – Är det livets slutliga mening och mål som här uppenbaras för oss? – Om det inte är så, hur kan det då vara konst? – Och om det inte är konst, vilket alltså vill säga att det inte är en fullkomlig uppenbarelse av livets mening och därför måste vara en ofullkomlig eller falsk uppenbarelse av denna mening, hur kan då denna atombombning vara vetenskap? – En vetenskap som inte är sanning kan omöjligt vara vetenskap. Endast dårar eller en ovetande hop låter sig bländas av all den som vetenskap kamouflerade osanningen och därav följande viljeföring eller beteende.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.