Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   Kap:  
(1-34) 
 
Avancerad sökning
Innehållsförteckning för Julevangeliet   

 

 
27 KAPITLET
Det verkliga geniet uppenbarar genom sitt vetande och sin makt endast kärlek
Men är då inte atombomben och alla övriga vetenskapliga företeelser geniala? – Är det inte genialt att man kunnat uppdaga så mycket av materiens struktur att man därigenom har blivit i stånd att behärska naturkrafterna på ett så överdådigt sätt? – Jo, det är riktigt att de vetenskapliga upptäckterna och uppfinningarna är uttryck för stor intelligens på de rent fysiska, tekniska och kemiska områdena, men de avslöjar samtidigt att deras upphovsmän totalt saknar vetande om vad denna väldiga kunskap ska användas till. Jordmänniskan har sålunda utvecklat sin förmåga att jonglera med elementen. Hon kan skapa blixt och åska. Hon har blivit en materiell gigant, men något geni är denna gigant inte, så länge hennes resultat inte är ett kärleksfullt inspirerande och livgivande konstverk för åskådarna. Så länge denna gigants manifestationer endast kan uppvisa ett samlat resultat i form av en delvis ödelagd, torterad, demoraliserad, materialistisk och hämndgirig mänsklighet, som svältande och frysande söker sin tillflykt till ruinhögarna av de en gång så vackra, med föda, värme, ljus och allt livets goda försedda kulturcentra, så länge är denna gigants verk inte någon verklig konst och därmed helt utan genialitet. Ja, det är närmast bara att betrakta som ett allt dominerande fuskverk. Då genialiteten är konstens kulmination, kan över huvud taget ingenting bli genialt utan att vara konst. Genialiteten består inte i att kunna skaffa sig kunskap och makt, utan uteslutande i detta: att med kunskap och makt kunna uppenbara den absoluta sanningen, livets absoluta mening, vilket återigen är detsamma som den absoluta kärleken. När vetenskapen kulminerar – inte i att ödelägga och lemlästa mänskligheten – utan i att bringa den i allra högsta kontakt med livets mening eller kärleken, då har den blivit till verklig eller absolut genialitet. Och denna genialitet är kulminationen av julevangeliets uppfyllelse. Då råder en varaktig fred på jorden, och välbehagets strålar i form av det absoluta himmelriket lyser över alla dess kontinenter och hav.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.