Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   Kap:  
(1-34) 
 
Avancerad sökning
Innehållsförteckning för Julevangeliet   

 

 
3 KAPITLET
Varför den religiösa principen i våra dagar endast är en bisak, medan de rent materialistiska analyserna, mått och vikt, uppfattas som huvudsaken i väsendenas liv
I våra dagar är det annorlunda. Tron har inte längre den makt som den hade förr i tiden. I dag är det många människor som inte längre kan ledas av den gudomliga suggestionen, vilket alltså vill säga att de inte längre kan "tro". För dem har den religiösa principen och deras dagliga liv blivit två skilda saker. Och av dessa två saker har det dagliga livet blivit huvudsaken, medan den religiösa principen endast är en bisak, om den nu inte helt har fallit bort. Man förstår därför att dessa människors mentala hunger inte längre kan tillfredsställas varken av konungens, översteprästens eller någon annan vis mans tal. Ja, i dag är ju konungen alls inte "konung" i den bemärkelsen som vi skildrat här ovan. Han är i dag endast en bortdöende skugga, en mental ruin av konungaprincipens allenarådande, gudomliga värdighet i forna tider. Människorna håller sig därför endast till vad de kan uppfatta som konkreta företeelser. Och då deras intellektualitet ännu endast spänner över sådana rent materiella fakta som de är i stånd att uppleva, blir allt som sålunda förekommer utanför denna upplevelseförmåga endast något overkligt, andra människors påhitt, fantasier eller föreställningar. Och då de nu har mist förmågan att "tro", klamrar de sig uteslutande fast vid de materiella värderingarna inom sin förståndsförmågas begränsning. För sådana människor betyder data, mått, vikt, volym, hastigheter, våglängder, vibrationer, kemiska formler etc. så att säga allt. De begagnar sig av dessa företeelser, eftersom de är nödvändiga vid uppbyggandet av varje form av intelligensmässiga eller logiska tankekedjor, som i sin tur är detsamma som analyser.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.