Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   Kap:  
(1-34) 
 
Avancerad sökning
Innehållsförteckning för Julevangeliet   

 

 
32 KAPITLET
Den fullkomliga människans fortplantningsprincip eller fundamentet för hennes arts fysiska fortbestånd
Jag har här framhållit några enstaka punkter ur den sexuella strukturens analys för att visa att "kristusväsendets" slutgiltiga, totala framträdande inte är som "man" eller som "kvinna", utan som ett helt nytt väsenstillstånd.
      Då detta väsenstillstånd inte manifesteras i form av de två könsspaltningarna, hanväsen och honväsen, kan väsendenas fortplantning eller artens fortbestånd här inte befordras genom två sådana väsens samlag, utan måste, när tillståndet nått sin fulla mognad, befordras genom ett slags "jungfrufödelse", det vill alltså här säga genom en självbefruktning, och den befordras då genom materialisation. Men angående detta måste jag hänvisa till mina analyser i "Livets Bog". Det är sålunda riktigt, när Kristus talar om att man i "himmelriket" inte ingår äktenskap. Kristushändelsens samband med "jungfrufödelse" inträffar, så som här berättats, endast genom den kommande självbefruktningen. Men denna ligger ju tusentals år framöver i jordmänsklighetens utveckling och kommer att förbli en absolut omöjlighet, så länge jordmänniskans organiska struktur ännu betingar att hon mer eller mindre måste framträda som ett speciellt hanväsen eller ett speciellt honväsen. Det är endast och allenast den nya sexuella strukturen som kan lyfta mannen upp ur denna "syndens förbannelse": "I ditt anletes svett skall du äta ditt bröd", och som kan befria kvinnan från hennes förbannelse eller detta att "föda sina barn med smärta".
      Att det historiska Jesusbarnet skulle vara jungfrufött eller skulle ha kommit till världen på grund av självbefruktning framstår alltså här som en total omöjlighet, då detta organiska tillstånd här på jorden endast förekommer i ett svagt begynnande fostertillstånd och ännu ligger helt utanför varje befruktnings- eller fortplantningsförmåga hos jordmänniskan.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.