Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   Kap:  
(1-34) 
 
Avancerad sökning
Innehållsförteckning för Julevangeliet   

 

 
7 KAPITLET
I den nuvarande mänsklighetens medvetande utkämpas en kamp mellan "kristusmentaliteten" och "herodesdiktaturen"
När vi ser det levande väsendet framträda som man eller som kvinna, så ser vi däri det nyfödda kristusbarnet i krubban.
      Men efter hand växer "barnet" till, och "krubban" ersätts med en ny organism, som inte är avsedd som "sovplats" för en "nyfödd kristus" eller väsendets "kosmiska medvetande", utan som ett medel för att uppenbara detta eller synliggöra "människan som Guds avbild". Den jordiska människan är sålunda ett väsen, som genom utvecklingen skall växa fram till medvetande om sin höga gudomliga härkomst som "son till Gud", och hon skall, när denna växt är fullbordad, uppleva sig själv som "konung", vilket här i detta fall vill säga: ett i kontakt med livet och naturen levande, suveränt kosmiskt väsen, vad tänkande och viljeföring angår. Och därmed skall hon bli "ett med Fadern". Ja, så noga följer denna jordmänniskans "kosmiska födelse" julevangeliets historiska berättelse att inte ens "de heliga tre konungars" närvaro fattas. Julevangeliet berättar om tre heliga konungar som i stjärnorna förutsåg kristusbarnets födelse och födelseplats och därför bröt upp för att resa dit och hylla "konungabarnet" och vara det till hjälp och stöd i dess "fattigdom". Till vad nytta vore annars de stora gåvor, "guld och rökelse" eller andra värdeföremål, som de skänkte barnet? Månne det inte var med hjälp av dessa gåvor som den fattige hantverkaren med hustru och barn blev i stånd att fly till Egypten, bort från judekonungen Herodes mord och förföljelse? – Men är inte "kristusbarnet" i den jordiska människans gestalt i precis samma situation, kosmiskt sett? – Står inte även hon inför en "Herodes", som i blodtörstig och mordisk ångest och avund önskar förgöra "kristusbarnet", vilket här vill säga kristusmentaliteten i hennes medvetande? – Är inte denne "Herodes" en maktfaktor som försöker hålla den jordiska människan slavbunden i sin dyrkan av djuriska traditioner, i okunnighetens och hatets många former av dråp? – Vad är det stora världsdrama som just gått fram över världen? – Är det inte morden på barnen i Betlehem omplanterade på det tjugonde århundradets jordmänniskor? – Är inte upphoven till detta mördande de självhärskande, missunnsamma diktatorer som till varje pris, med alla till buds stående medel, vill utrota varje företeelse eller levande väsen som kan konkurrera med dem om makten? – Är inte upphoven till den råa maktens diktatur av idag, antingen den förekommer som "kapital-diktatur" eller som en lika gudlös "politisk diktatur", kristusmentalitetens "Herodes" (förföljare) i den jordiska människan, på samma sätt som den judiske Herodes var förföljaren av kristusmentaliteten eller "kungavärdigheten" i Jesusbarnets mentalitet i Betlehem? – Sätter inte båda dessa diktaturer makten i stället för rätten i högsätet? Har inte miljoner av människor tvingats in i koncentrationsläger som var utrustade med dödsbringande, perversa eller sadistiska tortyrredskap, gaskamrar och likbränningsugnar, för att genom dessa till slut spridas som aska för alla vindar? – Inte ens en grav förunnades dessa människor. Men varför? – Var det inte för att de tillhörde raser, med vilka man konkurrerade om det ekonomiska och materiella världsherraväldet? – Alltså rivaler i begäret att äga den enväldiga, materiella makten över den samlade jordmänskligheten.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.