Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   Kap:  
(1-33) 
 
Avancerad sökning
Innehållsförteckning för Den idealiska födan   

 

 
KAPITEL 10
Nödvändigheten av att smaksinnet omformas
Individens medfödda goda eller dåliga böjelser är således inte nedärvda från föräldrarna, utan är ett direkt "arv" från hans tidigare tillvaro. Detta "arv" stabiliseras eller utlöses alltså genom den omständigheten att individen dras just till föräldrar inom sitt eget "våglängdsområde" eller som har samma tendenser.
      När individen föds med tendenser till fetma, är också det hans eget "arv" från en tidigare tillvaro som gör sig gällande. För att kunna återgå till den naturliga eller slanka linjen krävs det alltså en tillvänjning till den naturliga födan. Men en sådan tillvänjning kan naturligtvis inte åstadkommas på dagar eller veckor, utan kan ta månader eller år för de individer hos vilka dessa tendenser är medfödda. För individer som endast lider av tendenser från sitt nuvarande liv, ställer sig saken mycket lättare. Men i båda fallen går vägen till hälsa och vitalitet alltså inte via konstlade medikament, utan uteslutande genom en förändring av individernas felaktiga smaksinne, så att all onaturlig föda eller för organismen skadliga produkter genom detta sinne kommer att väcka avsky, medan de för organismen helt sunda och välgörande produkterna, likaså genom smaksinnet, kommer att väcka en naturlig lust- eller behagskänsla.
      Eftersom det felaktiga smaksinnet och de därmed förbundna olyckliga tendenserna är allmänt förekommande, blir följande fråga aktuell: Hur kan man förändra detta smaksinne? Svaret på detta lyder helt enkelt och naturligt: genom träning.
      Denna träning består alltså i att vänja sig vid att äta de naturliga produkterna, som jag här ska påvisa såsom utgörande den för den mänskliga organismens vibrationstillstånd absolut rätta födan.
      När individen har vant sig så mycket vid denna föda, att smaken av dess produkter framstår som den enda aptitliga i världen för honom, då är han befriad från den dödsbringande kosten, som nu till följd av vanans makt länkar honom till en primitiv upplevelse av livet, till sjukdom, sorg och lemlästning.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.