Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   Kap:  
(1-33) 
 
Avancerad sökning
Innehållsförteckning för Den idealiska födan   

 

 
KAPITEL 12
"Tankeprocessen nedifrån" och "tankeprocessen uppifrån"
För att kunna påvisa det verkliga förhållandet mellan den jordiska människan och den animaliska och vegetabiliska födan är det nu nödvändigt att föra läsaren genom några kosmiska eller ockulta analyser. De kan möjligen verka något besvärliga för en otränad forskare, men för den som har förmågan, energin och intresset för att verkligen tänka igenom dem, kommer de att bli ett obestridligt bevis för denna min boks orubbliga harmoni med ett absolut sakförhållande eller verkliga fakta.
      Det är således inte min uppgift att demonstrera de ovannämnda näringskällorna i form av kemiska analyser eller utifrån de gängse moderna begreppen: "vitaminer", "kalorier", "syror" etc. För att sprida den formen av vetande har mänskligheten ju redan en hel härskara av skickliga vetenskapsmän. Naturligtvis är det inte heller min uppgift att skriva en serie nya vegetariska kokböcker. Sådana böcker börjar världen också bli välförsedd med. Men medan såväl den moderna vetenskapliga forskningen som kokböckerna är baserade på eller utgör ett resultat av "tankeprocessen nedifrån", är de upplysningar som det fallit på min lott att ge, ett resultat av "tankeprocessen uppifrån", och är således ett uttryck för den högsta ockulta analysen av de ovannämnda två näringskällorna, det vill säga analyserna av själva det levande livet i dem.
      Med "tankeprocessen uppifrån" menas den högsta förnimmelsen eller upplevelsen genom "den heliga anden", där allt iakttas från "livssidan", medan "tankeprocessen nedifrån" endast utgör upplevelsen genom de grova fysiska sinnena, där allt endast ses från "materiesidan". På denna sistnämnda form av förnimmelse är den moderna vetenskapen alltså för närvarande baserad, men utvecklingen kommer att föra med sig att även vetenskapen senare kommer fram till att se tingen från "livssidan", och på så sätt höja sig över alla de illusioner och fallgropar som förnimmelsen från "materiesidan" representerar.
      Jag ska nu övergå till att demonstrera eller påvisa tingen från "livssidan" och därmed ge det orubbliga fundament som all näringsvetenskap och allt författarskap av kokböcker bör vila på.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.