Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   Kap:  
(1-33) 
 
Avancerad sökning
Innehållsförteckning för Den idealiska födan   

 

 
KAPITEL 15
Varför man betraktar "livsenheterna" som "vibration", "ämne" eller "materia"
Som tidigare omtalats utgör den jordiska människan den "livsenhet" som hon har lättast att undersöka eller iaktta. Låt oss därför rikta blicken mot denna "livsenhet". Vi kan då se att den har en fysisk eller materiell kropp. Denna kropp utgör dess "materiesida". Den fysiska kroppen består nämligen av många olika slags ämnen eller materier. Denna materia är i sin tur att betrakta som en samling energikombinationer eller kraftutlösningar. I denna kropp utlöses alltså: matsmältning, förbränning, blodomlopp, muskelbildning etc., alltsammans avsett att upprätthålla eller vidmakthålla kroppen. Genom denna kropp utlöser "livsenheten" en korrespondens med sin omgivning, det vill säga den påverkar sina medvarelser och övrig materia osv. Det är denna energiutlösning vi kallar "att skapa". Detta skapande utgör alltså "livsenhetens" manifestation. Och det är denna manifestation som kan betecknas som "livsenhetens vibration". "Livsenheten" kan alltså liknas vid en "fast punkt", från vilken rörelser eller vibration utgår.
      På samma sätt som människan utgör en "livsenhet", utgör också djuret en "livsenhet", liksom växten. Om vi går längre ner i utvecklingen, blir det svårare att skilja enskilda "livsenheters" vibrationer från varandra, och det är denna skenbart sammanflätade energiutlösning eller vibration som vi egentligen brukar beteckna som ett "ämne". Eftersom människorna inte kan särskilja enskilda livsenheters vibrationer från varandra, har de en benägenhet att betrakta dessa vibrationer eller detta "ämne" som "livlöst", det vill säga utan anknytning till några "jag". Men "ämnet" saknar långt ifrån anknytning till några "jag" och är således också långt ifrån "livlöst". Det är ett lika gott uttryck för levande väsens manifestationer som en samling målningar, teckningar eller andra av människor frambringade alster. Det finns således absolut inget "ämne" utan "livsenheter", men där man inte kan skilja dem åt, betecknar man alltså deras samlade manifestation eller framträdande som "ämne", "vibration" eller "materia".


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.