Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   Kap:  
(1-33) 
 
Avancerad sökning
Innehållsförteckning för Den idealiska födan   

 

 
KAPITEL 16
Vår lycka beror inte enbart på vårt förhållande till våra medmänniskor, utan även på förhållandet till "livsenheterna" eller "ämnena" i vår organism
Alla "livsenheter" utlöser som nämnts var och en vibrationer. Då dessa vibrationer är olika, kan "livsenheterna" indelas i arter alltefter karaktären på den vibration de var och en representerar, och det är denna inbördes artskillnad som sedan är bestämmande för begreppet "utvecklingssteg".
      Allt i tillvaron utgör således vibrationer. Vibrationer är i sin tur baserade på livsenheter. Livsenheterna befinner sig på en oändlig skala av steg, eftersom det finns en oändlig skala av skiftande, mer eller mindre framträdande vibrationsarter. Den jordiska människan representerar alltså en särskild vibrationsart på denna stege. Dessa olikartade vibrationer betingar varandra. Detta innebär i sin tur, att vår dagliga vibration, som ju är detsamma som vår dagliga manifestation och upplevelse av livet, omöjligt skulle kunna äga rum enbart genom vår egen vibration, utan den betingas uteslutande av ett ömsesidigt samarbete med övriga väsens vibrationer i vår omgivning. Om detta samarbete är harmoniskt, blir vårt liv fullkomligt. Skulle det vara disharmoniskt, blir vårt liv lemlästning och lidande. Den nödvändiga förutsättningen för att den jordiska människan ska uppnå den absoluta hälsan till kropp och själ, och ett liv i fullkomlighet, är kännedomen om livsenheterna och deras vibrationer. En fullkomligt lycklig tillvaro beror således inte bara på ett gott samarbete med de livsenheter i tillvaron som vi uppfattar som våra "medväsen", såsom människor, djur och växter, utan den betingas också i högsta grad av vårt samarbete med de livsenheter som vi i allmänhet inte betraktar som levande väsen, nämligen sådana som för vår fysiska syn visar sig vara "animaliska" och "vegetabiliska ämnen". Vi ska därför i det följande stifta bekantskap med de livsenheter som är med, och de som är emot, den jordiska människan under hennes dagliga färd genom livet.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.