Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   Kap:  
(1-33) 
 
Avancerad sökning
Innehållsförteckning för Den idealiska födan   

 

 
KAPITEL 19
Eftersom "livsenheten" utgör materiens "ursubstans" blir världsalltet identiskt med en ocean av "evigt liv"
Genom den tidigare beskrivna symbolen har vi fått inblick i det levande väsendets livsprincip, och genom dess analys har vi kommit fram till den absolut mest exakta definitionen av det som materien eller ämnena i tillvaron kan indelas i, nämligen "livsenheten". Livsenheterna är alltså varje befintligt ämnes grundanalys. De är all materias högsta finindelning och utgör således tillvarons enda absoluta – ursubstans.
      Men då denna ursubstans, i form av levande väsen eller livets egna självständiga partiklar eller "det levande" i världsalltet, utgör den skapande grunden för allt som kan manifesteras och förnimmas, såväl i mikrokosmos som i makrokosmos, är världsalltets identitet som en allomfattande ocean av liv garanterad som ett evigt oföränderligt faktum genom livsenhetens princip.
      Det är detta faktum som uppenbaras i varje form av rörelse, i varje form av förvandling, i varje form av skapande. Det är på detta faktum som såväl "tidens tand" som ett liks upplösningsprocess, är baserad. Om stoffet inte vore liv, skulle en evig stillhet ha varit världsalltets sanna grundanalys, och ingen som helst rörelse skulle ha varit möjlig. Men utan rörelse ingen manifestation, och utan manifestation skulle världsalltet ha varit identiskt med en evig, absolut död. Ett evigt "intet" skulle då ha varit rådande i stället för det nu existerande livet, vilket som ett faktum i form av livsenheter eller levande väsen glittrar och strålar som identiskt med alla ting, och i vilket alla ting "lever, rör sig och är till".


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.