Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   Kap:  
(1-33) 
 
Avancerad sökning
Innehållsförteckning för Den idealiska födan   

 

 
KAPITEL 26
Nutiden och framtiden
Då fullmoget fruktkött således utgör den blivande, absolut rätta människofödan, eller den föda som ska förhindra alla näringssjukdomar och få den mänskliga organismens vibrationstillstånd att anta en sådan natur, att den obehindrat kan vibrera i kontakt med "den heliga anden" – vilket innebär att organismens hjärna och nervsystem obehindrat kan vibrera i de högsta och finaste tankematerier och individen därmed blir berikad med den högsta visdomen – kommer utvecklingen efter hand att till den vegetariska näringen föra över all den energi som människorna nu lägger ned på den animaliska. Detta kommer i sin tur att medföra att man i den kommande världsordningen, i stället för nutidens stora slakteri- och djuruppfödningsverksamhet, ska finna väldiga anläggningar med uppgift att främja växtförädling och utveckling av ätligt fruktkött. Detta kommer att leda till att man efter hand, jämfört med nutida kända arter, utvecklar frukter av rent fantastiska dimensioner. Utvecklingen kommer alltså att medföra att nutidens stora lantbruk omvandlas till trädgårdsodlingar. De vajande sädesfälten blir till blomstrande fruktträdgårdar.
      Eftersom detta näringssätt inte på långt när kräver lika mycket jord som det nuvarande, kommer den överskjutande delen att omvandlas till stora parker för människorna. Från härliga lundar med stora gräsmattor, springbrunnar, blomsterrabatter, kanaler, välvda broar, uppställda konstverk, paviljonger m.m., kommer man att se tillbaka på forna dagars barbari. Man kommer med fasa att läsa om människornas likätande, om hur deras kärlek till djuren i stor utsträckning endast var en kannibals kärlek till kött. I praktfulla museer kommer stora yxor, dolkar, slaktknivar, jaktgevär, fiskkrokar och andra mordredskap att för framtidens människor tala sitt tysta språk om en svunnen tids primitiva mentalitet. I historiska verk kommer man, i en sjukdomsfri tillvaro, att med en rysning läsa om nutidens sjuka mänsklighet, dess tuberkulos, cancer, njurlidanden, gallsten, förkalkningar, hjärtfel, matsmältningsrubbningar, nervositet etc. och i sanning få Jesu ord bekräftade, att hans rike inte var av denna världen.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.