Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   Kap:  
(1-33) 
 
Avancerad sökning
Innehållsförteckning för Den idealiska födan   

 

 
KAPITEL 32
Bedövande, berusande och stimulerande njutningsmedel kan inte vara identiska med riktig föda
Innan jag går över till att avsluta denna bok om den idealiska födan, ska jag blott antyda att det också framställs "njutningsmedel" av de vegetariska produkterna, som absolut inte kan betraktas som livsmedel. Till dessa hör alla starkt stimulerande, narkotiska njutningsmedel. Att dessa inte kan betraktas som tillbörliga njutningsmedel, beror på den omständigheten att de verkar med alltför starka vibrationer som är den mänskliga organismens vibrationer långt överlägsna, och därför får dessa att mer eller mindre vibrera i samma takt. Då verkningarna härav i sin tur visar sig som en i form av stimulering, berusning, bedövning eller förlust av självkontrollen fullständig fysisk och andlig underminering av individen, kan de nämnda "njutningsmedlen" endast vara att hänföra till en primitiv medvetandenivå och är omöjliga i en zon, där en verklig överstrålning av "den heliga anden" eller en permanent upplevelse av ett förklarat medvetande ska äga rum.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.