Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   Kap:  
(1-33) 
 
Avancerad sökning
Innehållsförteckning för Den idealiska födan   

 

 
KAPITEL 33
När man saknar kärlek till de mikroskopiska väsen som utgör "stoffet" i vår organism
Det återstår så endast för mig att framhålla att syftet med denna bok har varit att särskilt påvisa, att man för att få ett fullt ut lyckligt öde inte blott ska lära sig att älska sina medmänniskor och andra synliga och allmänt kända arter eller former av levande väsen, utan också ska lära sig att praktisera kärlekens stora bud i sitt förhållande till de livsformer som i egenskap av materia undandrar sig vår fysiska syn och som utgör mikrokosmos i vår egen organism, och att vi endast därigenom kan göra oss förhoppningar om ett likartat tillmötesgående eller en förklarad tillvaro från det stora makrokosmiska väsen, i vars organism vi själva är mikrokosmos. Det har således varit min önskan att bibringa mina läsare förståelsen för, att utan kärlek i praktisk handling gentemot vår egen organisms myriader av små mikroskopiska rättmätiga invånare, blir det absolut inget fullkomligt uppfyllande av det femte budet, absolut ingen förutsättning för att vara ett fullkomligt redskap i den gudomliga världsplanen, i den gudomliga individordningen, i det gudomliga medvetandet. Och utan denna identitet måste individen fortsätta att vara ett sjukligt och ofullkomligt väsen, vara bunden till lägre former av tillvaro, och ännu låta sig nöjas med att endast vara en skuggbild av den tillvaro, vars mentala solljus han i verkligheten är förutbestämd att vara.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.