Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(1-288) 
 
Avancerad sökning
   

 

KAPITEL 4
Ett internationellt världsrike under skapande
Sammanfattning av de föregående kapitlen  69. Genom de föregående kapitlen har vi nu fått en överblick över världssituationen sådan den ter sig för jordmänskligheten vid tiden omkring år 1930. Vi har således sett att dess allmänna uppfattning av tillvaron blivit föråldrad. Och då denna uppfattning ju ligger till grund för dess moralskapande, betyder detta alltså att jordmänniskorna i moraliskt avseende för närvarande upplever en krisen kris som har påskyndat den gamla hämnd- och erövringskulturens undergång, har vänt jordmänniskornas blickar bort från de gamla traditionerna och övertron, har stärkt deras längtan till en ny och bättre kultur, till en renare, militär- och krigsfri uppfattning av livet, till en värld fylld av ande, konst och kärlek.
      Vidare har vi i de nämnda kapitlen fått bevittna närvaron av de ledande gudomliga krafterna bakom all kultur och allt skapande av medvetande, vilkas högsta analys vi under begreppet "skaparprincipen" härledde som huvudfaktorn i den namnlösa realitet som vi senare i Livets Bog ska lära känna under beteckningen "X2". Vi påpekade att dessa krafter yttrade sig som rytmer eller impulser, vilka var och en alltid lämnade efter sig en ny andlig grundval och därmed en ny och bättre kultur för individerna. Vi lärde oss vidare att jordens nuvarande andliga grundval, eller världsreligionerna, har utgått från en sådan impuls, som alltså nu håller på att försvagas eller föråldras, och att en ny impuls därför redan gör sig gällande, samt att jordmänniskorna just upplever en världskulturs undergång och en världskulturs födelse.
      I detta kapitel ska vi nu övergå till att belysa de mer direkta omständigheterna eller lokala detaljerna i denna stora omvandling inom jordmänsklighetens medvetandeliv. Vi ska således här påvisa vilka företeelser inom det jordmänskliga samhället som är ofullkomliga och därför stadda på retur, vilka som är under utveckling, vilka som lett till lidandet och smärtan och vilka som leder till lyckan och harmonin eller utgör den absolut ofelbara vägen till världsfreden.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.