Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(1-288) 
 
Avancerad sökning
   

 

Sammanväxandet av alla länder och folk till ett rike  93. Eftersom jordmänniskorna över hela världen är i färd med att göra samma erfarenheter eller uppleva realiteter som får dem att inrikta sig på en gemensam religiös grundval, på den absoluta kunskapen om världsalltet, och då därtill kommer, som vi tidigare nämnde, att avstånden mellan världsdelarna blivit starkt förkortade genom de moderna trafikmedlen, och länderna dessutom genom radio, telegraf, telefon, världspress, internationella förbund och föreningar, handelskompanier, resebyråer osv. mer och mer knyts oupplösligt samman, står vi här inför en allt snabbare utveckling där alla länder och folk växer samman, eller ett internationellt världsrike under skapande. Länderna är redan, materiellt eller ekonomiskt sett, genom export, traktater och förbund så infiltrerade i varandra eller sammanväxta i så hög grad, att en enskild nations sammanbrott eller kristillstånd i många fall betyder en katastrof eller olycka för den övriga världen. Den stora "nebulosa" som jordmänskligheten i form av sina olika folkslag, trossamfund, sekter och nationer utgör, är alltså i starkt stigande grad på väg att förtätas till en fast kropp, till ett rike. Eftersom detta rike omsluter hela planeten, kan det räknas till det slag av riken som senare i Livets Bog kommer att belysas under begreppet "planetriken". Här på jorden är detta rike alltså ännu bara i sitt fostertillstånd, men genom den nya världsimpulsen kommer det nu att föras fram till sin slutliga födelse, då dess verkliga existens blir ett faktum.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.