Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(289-638) 
 
Avancerad sökning
Se symbol nr 9 i nytt fönster    

 

Väsendenas korrespondens i den fysiska och andliga världen framträdande som indirekt resp. direkt. Fysiska och underfysiska kroppar. Övermedvetandet   372. I en värld, där materien sålunda direkt formar sig efter tankens minsta bud, är naturligtvis även den inbördes korrespondensen mellan väsendena av en helt annan och långt fullkomligare natur än den vi känner till från de tunga materiernas sfärer. När den jordiska människan skall meddela andra väsen sitt hjärtas innersta djup, kan det blott ske på indirekt väg. Väsendet är självt begravt eller inhöljt i tunga, fysiska materier och kan endast meddela eller avslöja sig genom att sätta dessa i svängning, d.v.s. utforma dessa materier så, att de blir symboler för eller kopior av de tankeformationer eller tankebilder det önskar uppenbara eller avslöja. Men då den tunga fysiska materien inte på något sätt direkt kan lystra till tanken, måste det levande väsendet på andra vägar få denna materia att lystra. Detta sker just genom att tanken direkt bearbetar de andliga materierna, vilket vill säga de intellektuella grundenergierna. I dessa formar materien sig, som redan nämnt, på tankens bud. Dessa utformningar av den intellektuella materien kallar vi här på det fysiska planet "idéer". Dessa "idéer" kan bli av en ganska stabil karaktär, eftersom den tankekoncentration, d.v.s. de önskningar eller begär, på basis av vilka de existerar, kan bli av permanent natur, kan bli till vanemedvetande och därmed till automatfunktion. Härmed menas att ifrågavarande tankar eller idéer upprätthålls av individen utan att han behöver vara permanent hjärnmässigt medveten i denna funktion. Ett resultat av funktionen är sålunda de psykiska organismerna, som ju är detsamma som individens andliga eller själsliga kroppar. Här i "Livets Bog" betecknas dessa kroppar som "underfysiska" och har då fått sitt namn efter den underfysiska materia, i vilken de var för sig är skapade. Vi har redan lärt känna dem under begreppen "instinktkroppen", "intelligenskroppen", "intuitionskroppen" och "minneskroppen". Dessa kroppar är således alla av underfysisk natur. De övriga kropparna, "tyngdkroppen" och "känslokroppen", är enligt sin identitet såsom respektive värme- och köldkroppar, eller som mellanting därav, att betrakta som "fysiska" kroppar.
      Som vi redan lärt oss, bär de underfysiska kropparna "nattmedvetandet" och de två andra kropparna "dagsmedvetandet" hos den jordiska människan. Vidare existerar, som vi också tidigare berört, "övermedvetandet", som bäres av individens "evighetskropp", som inrymmer "ödeselementet" och "talangkärnorna" och som här i "Livets Bog" betecknas som "X2".


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.