Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(289-638) 
 
Avancerad sökning
Se symbol nr 9 i nytt fönster    

 

Varför "salighetsrikets" "yttre värld", "mineralriket", av jordmänniskorna uppfattas som en livlös värld   410. "Salighetsriket" är, som vi sett, en mycket egendomlig värld och skiljer sig från spiralens andra riken genom att den kan upplevas som en "inre värld". Naturligtvis har detta rike, som redan framhållits, även en "yttre värld", eftersom det ju liksom alla andra manifestationer i universum utgör energi, som till sin natur är ämnen eller materia. Men till att förnimma denna materia har "salighetsväsendet" inga organ eller sinnen, sedan dess intuitiva förmågor upphört utåt till. Därefter kan det fundamentalt förnimma endast i de energiformer eller "våglängder" som utgör dess minnen. Däremot kan "salighetsrikets" "yttersida" förnimmas av väsen som har organ eller sinnen för upplevelse i den "yttre världen", bl.a. jordmänniskorna. Sådana väsen upplever, som vi redan tidigare nämnt, "salighetsrikets" "yttersida" som "mineralriket".
      Men då på denna "yttersida" inga vakna dagsmedvetna funktioner äger rum, som av de nämnda väsendena kan anses eller uppfattas som uttryck för vilja eller tankemanifestationer, såsom i deras egen värld, har de måst vänja sig vid att uppfatta alla energifunktioner i "mineralriket" som "livlösa". Emedan dessa väsen saknar "kosmiskt medvetande", utgör alltså detta rikes sköna överjordiska sfär ännu ett alldeles okänt område för dem.
      Den obeskrivligt sköna "yttersida" som "salighetsriket" har i form av "mineralriket" är för dem en öde och död värld. Dess underbara kristaller, dess härliga frostblommor på våra fönster om vintern, dess förtätade eller fasta materier i form av guld, silver och ädla stenar, dess praktfulla flammande och lysande materier i form av solar och vintergator, dess eldsprutande berg och söndersprängda klippformationer, dess höjder och dalar, dess spetsar och avgrunder, dess färger och ljud, dess blixtar och tordön, ja, hela dess manifestation, alltifrån eld och ända till is, från dagens solsken och till nattens mörker, uppfattas av den jordiska zonens väsen, till och med av de vetenskapligt inställda, som livlösa funktioner. Trots att de här uppräknade företeelserna i denna värld också lystrar till synliga lagar, och lagar är detsamma som planer, och planer endast kan existera som identiska med tankar, och tankar åter är medvetenhetsfunktioner, och dessa i sin tur är detsamma som liv, så uppfattas likväl "mineralriket" alltjämt av de intellektuella jordiska väsendena fullständigt som ett "dödens rike".


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.