Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(1053-1590) 
 
Avancerad sökning
   

 

Inget levande väsen "dör" i ett krig, ty alla kämpande parter i ett sådant är redan "döda" innan de börjar kriget   1437. Men det levande väsendet är mer än "materia". Att helt behandla det som "materia", som något man kan skära, fila eller spika i, bryta sönder eller sätta ihop, allteftersom det behagar en, skapar reaktion från den del av denna nästa som inte är materia, utan i stället utgör "ande". Om denna nästa, vars "ande" blivit behandlad som "materia" från ett medväsens sida, är ett lika ovetande väsen som sin plågoande och tror att allt är "materia" och låter sin reaktion eller sitt återgäldande bli en bearbetning av nästans "ande" med hammarslag och städ, som om denna "ande" var "materia", järn eller koppar, då uppstår det vi kallar "krig". Väsendena slår på varandra och tror var för sig att de kan forma den andra parten till sin fördel. Krig utgör alltså endast ett resultat av "de levande väsendenas" "döda" tillstånd eller "kosmiska" oförmåga. De väsen vilka som krigare föll på slagfältet, var redan "döda" väsen innan de började kriget. Och de krigare vilka överlevde kriget som segerherrar är lika "döda" som de lemlästade eller ihjälslagna motståndarna. Inga väsen "dör" i kriget, ty alla kämpande parter i ett krig är redan "döda". Och kriget är dessa kosmiskt "dödas" verkliga "liktecken" eller ofelbara "dödsmärke". Dessa "döda" väsen kallar sig "levande väsen", men behandlar alltså varandra som "materia" och tror att de verkligen kan behandla "det levande" precis som man behandlar "det döda". Och det var ju till detta som "ätandet av kunskapens träd" skulle föra det levande väsendet eller "Adam" och "Eva". De skulle "dö". De skulle hamna så långt ned i själslig eller kosmisk oförmåga att de i realiteten inte kunde skilja mellan "levande väsen" och "död materia", och därvid kom de helt bort från sin insikt eller sitt vetande om sin verkliga odödlighet eller sitt eviga liv. Jo, det är riktigt att de visserligen ser en del företeelser som de kallar "levande väsen", liksom de också betecknar sig själva som sådana, men förståelsen av det verkligt "levande" i dessa väsen och i dem själva saknas. De tror att detta "levande" har början och slut och alltså bara är ett "skapat ting", vilket i sin tur betyder: ett ting skapat av "materia" och därigenom identiskt med "materia".


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.