Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(1053-1590) 
 
Avancerad sökning
   

 

Kriget blir omöjligt. Svårigheterna vid skapandet av en världsöverhet kommer förr eller senare att övervinnas, eftersom en verklig världsfred utan en sådan är omöjlig   1523. Är inte erfarenhetsmaterialet från valplatserna eller helvetets dödsmarker nu snart tillräckligt? Skall denna ohyggliga bild av ett krigs kulmination eller enda verkliga resultat behöva upplevas många gånger, innan sanningen går upp för de stormakter eller stater som i dag tror att de kan behålla orättvisa fördelar genom makt och genom att utplåna andra väsen? Nej, tiden är nu kommen då Försynen inte längre lämnar något övrigt att önska när det gäller att tydligt visa hur krigets väg leder till krig, och att krig är undergång eller "domens dag" för all kulturskapelse och därmed för all manifestation av verkligt mänsklig tillvaro. Svårigheterna att skapa ett världsförbund, ett nationernas förbund med gemensam överhöghet eller en världsöverhet, kommer att övervinnas. Det finns nämligen ingen annan väg, om jordmänskligheten skall bestå. Kriget blir alltmer omöjligt. Ett medel eller redskap som till sin struktur görs mer och mer dåraktigt, kan endast användas av abnorma väsen. Men jordmänsklighetens själ, mentalitet eller ande är inte abnorm. Den tar hundraprocentig lärdom av erfarenheterna genom sin väldiga forskningsenergi och utnyttjar så småningom denna lärdom. Är det inte just detta utnyttjande av erfarenheterna som har lett till att denna mänsklighet i dag i stor utsträckning genom sin teknik och kemi behärskar elementen? Och bevittnar vi inte, såsom redan berörts, stora ansträngningar av de ledande världspolitikerna för att få till stånd ett världsförbund? Tror någon att dessa ansträngningar, eller den energi som i dag utvecklas för att skapa ett verkligt fredens instrument genom en gemensam statlig överhöghet i världen, inte kommer att baseras på att söka undvika de ofullkomligheter som kom tidigare folkförbund att stranda? Har inte människorna sedan dess upplevt hur oumbärligt ett sådant folkförbund är, eller hur omöjligt det är att få fred i världen så länge det inte finns något rättsväsen för stater? Så länge staterna består av individer, som inte inbördes kan hållas inom en naturlig moral eller ett humant samliv annat än genom ett polis- och rättsväsen, kommer det att vara lika omöjligt för staterna eller nationerna att leva i ett normalt eller humant samliv utan ett rättsväsen eller en överhet. Hur skulle detta gå till? Varför skulle en stats individer eller invånare iaktta en human moral inför främmande stater och deras invånare utan en överhet, när de inte ens kan iaktta denna moral gentemot medväsendena eller medborgarna i sitt eget land utan ett juridiskt rättsväsen?


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.