Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
Sökord:  Hela ord     Början av ord Hjälp   
 LB1     LB2     LB3     LB4     LB5     LB6     LB7     DEV5     DEV6     SK   
   

 

Varför vi inte kan komma ifrån studiet av väsendets sympatianlag eller sexuella organstruktur  1731. När mänskligheten alltså kan få materien att lystra till viljan, blir det ett faktum att det är människans vilja som det är något fel på. Det är viljan att göra det rätta som måste komma till stånd, d.v.s. viljan att uppfylla de betingelser som krävs för att världsfreden skall kunna bli en frodig mental blomstring i mänsklighetens psyke. Och här är vi så tillbaka till sympatianlagen hos den enskilda individen. Viljan dikteras och leds ju av sympatianlagen, som återigen är detsamma som "den högsta elden" och har sitt säte i och utlöses av individens sexuella organstruktur. Hur vi än vänder och vrider vårt sökarljus, kommer vi inte undan studiet av denna organstruktur. Mänsklighetens fred eller frälsning är sålunda inte blott en fråga om teknik och kraft, något som den redan har i överflöd, utan den är också i allra högsta grad en fråga om denna sexuella, organiska struktur, sätet för "den högsta elden" eller det levande väsendets mentala värmekälla. Det är här som forskningen eller studiet av väsendets mentala temperatur kan förverkligas. Även här framstår det sålunda som ett faktum att det inte är mått och vikt, fysiska materiekunskaper eller materialistiskt vetande, utan i stället andliga kunskaper eller andligt vetande om den mentala värmens innersta källa och orsak som är det högsta och enda nödvändiga för mänskligheten i dess nuvarande situation.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.