Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(1591-1938) 
 
Avancerad sökning
   

 

De första utslagen av de sympatianlag eller det humana psyke som skiljer "människan" från "djuret"  1754. Den sympati som skiljer "människan" från "djuret" är således en företeelse som ingenting har med självbevarelsedrift att göra - tvärtom. Den sanna sympatin låter inte sitt upphov söka sitt eget. Den får gärna sitt upphov att offra sig självt, om det därigenom kan rädda några andra väsen, vilket i detta fall vill säga: vem som helst, från livsfara eller annat olyckligt tillstånd. Denna sympati står i lika stor motsats till djurets natur som dagen står i motsats till natten. Härigenom blir det alltså tydligt att "människan" är en helt annan väsensart och har en annan livsbas än "djuret". Det har visserligen ännu inte blivit något allmängiltigt inom den jordiska mänskligheten att man i förekommande fall alltid hellre själv vill lida, än att andra skall göra det, eller att man gärna, för att förskona andra från lidanden, själv vågar sitt liv, men det kan inte förnekas, att även om den vanliga jordiska människan ännu alltså inte nått så långt att hon gärna riskerar sitt liv för andras välfärd, så finns det dock redan i hennes psyke större eller mindre tendenser i den riktningen. Vad är filantropiska företeelser? Vad är alla de många hjälporganisationerna som på privat eller offentligt initiativ sätts igång för att bistå fattiga och nödlidande människor, t.ex. krigets olyckliga föräldralösa barn och andra krigets offer? Vad är det offentliga sjukhusväsendet och den därifrån erbjudna läkarhjälpen? Vad är statlig invalid- och ålderspension? Och vad är allmänhetens starka krav på att göra denna ännu större och tryggare än vad fallet nu är? Vad är polis- och rättsskydd? Vad är den fria skolundervisningen och skolbespisningen? Vad är de genom lagar garanterade hygieniska och hälsovårdande förhållandena? Vad är själva kärnan och kraften i de stora världsreligionerna? Vad är energin och kraften vid byggandet av praktfulla kyrkor och tempel över hela världen? Vad är kraften i och avsikten med alla de många kulturella företeelser som existerar där kriget inte rasar utan man kan få utveckla sitt liv i fred? Vad är syftet med de stora kraftmaskinerna, hissarna, det elektriska ljuset, vatten- och gasledningarna, centralvärmen, anläggandet av vackra offentliga parker och trädgårdar, prydda med storartade konstverk? Vad är offentliga museer eller konstsamlingar, akademier, universitet och andra läroanstalter etc.? Är det någon enda av alla dessa företeelser som inte i sitt slutfacit utlöser just motsatsen till den djuriska eller själviska principen? Är de inte allesammans manifestationer som omöjligt kan skapas eller upprätthållas av djuriska anlag, d.v.s. anlag som skapar antipati eller krig, lemlästning och död? Är det inte ett faktum att dessa företeelser omöjligt kan vara resultat av vrede, krig eller hat? Är det inte lätt att se, även utan någon kosmisk klarsyn, att det är en långt blidare mental atmosfär som ligger till grund för dessa företeelsers uppkomst än den våldsamma, djuriska, egoistiska mentaliteten, i vars spår oundvikligen följer frihetsberövande, kamouflerat eller öppet slaveri, terror, lemlästning, död och undergång? Är det inte likaså ett verkligt faktum att människorna hellre önskar den blida atmosfären än den våldsamma krigiska? Vad är annars deras nu ständiga rop efter en varaktig fred?


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.