Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(1591-1938) 
 
Avancerad sökning
   

 

Det högsta religiösa stadiet på jorden  1889. Vad beträffar den religiösa sidan av livet, så är dess högsta stadium på jorden endast instinktens och trons stadium, som blott är baserat på lösningar som förkunnats utan någon som helst begynnande logisk utredning eller för intellekt och förstånd acceptabel analys. Dessa lösningar är sålunda endast dogmer, vars förklaringar mer eller mindre lämnats åt fantasin. Detta har i sin tur gett upphov till alla olika, ofta fantastiska, speciella tolkningar av de religiösa dogmerna, vilka i stället för att samla och förena människorna har skilt dem åt i sekter och samfund, som kulminerar i inbördes intolerans eller ömsesidiga förföljelser. Vart och ett av dessa samfund håller nämligen fast vid att dess speciella uppfattning är den absolut enda verkligt sanna och att de övrigas är falsk och leder till förtappelse. Detta åter gör att ragnarök, helvete eller allas krig mot alla även här på det religiösa området besätter väsendena och samfunden, precis på samma sätt som det besätter de materiella nationerna eller staterna med en egoistisk självdyrkan på bekostnad av andra länders hälsa och normala välbefinnande.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.