Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(1939-2395) 
 
Avancerad sökning
   

 

Den materiella vetenskapens kosmiska oförmåga eller den död som är en följd av ätandet av kunskapens träd  1998. Elektriciteten hör samman med alla de fysiska gåtor som många materialistiska vetenskapliga forskningsgrenar slutar i och som man inte kan lösa, emedan lösningen inte alls är fysisk utan i allra högsta grad psykisk. Alla företeelser i världen leds undantagslöst av psykiska krafter och är därför oundgängligen förbundna med dessa. Men då psykiska krafter inte utgör döda materiella ämnen utan är tanke- eller medvetandekrafter, kan de - med undantag för de makrokosmiska, vilka delvis kan uppfattas genom fysiska sinnen - inte förnimmas med dessa sinnen, liksom de heller inte rent fysiskt kan vägas eller mätas. Och då denna förmåga att väga och mäta i själva verket är det primära i den materiella vetenskapens forskningsförmåga, så har allting som ligger utanför denna vetenskaps sinnesinriktning eller forskningsmetod mycket svårt att erkännas av denna vetenskap. Och att tolka materiella ämnen och krafter såsom något som inte har liv, är detsamma som att tolka universums gigantiska krafter och materiemassor som döda företeelser. Därigenom förkunnar man döden i stället för livet som världsgåtornas lösning. Men det var ju detta som skulle bli resultatet av ätandet av kunskapens träd. Den materialistiska vetenskapens oförmåga på det psykiska området är detsamma som kosmisk medvetslöshet eller livlöshet.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.