Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(2396-2664,E) 
 
Avancerad sökning
   

 

Instinkten och den sanna verkligheten bakom de religiösa uppfattningarna eller dogmerna  2591. I anslutning till det ovanstående kan vi alltså se, att det inte är den materialistiska vetenskapens mission att ge upplysningar på detta kosmiska eller psykiska fält. Här behövs ett helt annat slags vetenskap, vilken absolut inte skapas genom vägning och mätning av fysiska materier, utan som är baserad på en helt annan förnimmelsemetod. Då denna förnimmelsemetod är totalt omöjlig utan kärleksförmågan, är det inte så egendomligt, att denna nya vetenskaps objekt, alltså den kosmiska eller andliga världens vetenskap, är ett mysterium för väsendena i samma mån som de saknar kärlek. Att detta mysterium, varifrån alla andliga uppfattningar och dogmer har utgått, icke desto mindre rymmer en absolut orubblig verklighet och inte bara är en tom hägring, en inbillning, en sjuk eller virrig fantasi, blir till verklighet för den mogne forskaren bland mycket annat därigenom att väsendena, redan innan de fått verklig forskarförmåga, har en medfödd inställning till en värld som är högre än den fysiska eller den som upplevs med de fysiska sinnena. De har alla ett medfött medvetandeområde som framträder i allt som hör samman med begreppet "religiositet". Denna religiositet yttrar sig redan långt nere hos de primitiva naturmänniskorna som en av instinkten buren tro på högre makter, gudar och djävlar, som härskar över naturens krafter och människornas öde och vilka det därför gäller för människorna att stå på god fot med för att i besvärliga situationer kunna bli hjälpta av. Denna religiösa princip är, som vi tidigare framhållit, en medfödd instinktmässig egenskap som aldrig hade kunnat uppstå, ifall det inte funnes en verklighet bakom hela detta religiösa mysterium. Och det var instinktens uppgift att leda människornas medvetande in på denna verklighet och skapa förbindelse med den.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.