Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(2396-2664,E) 
 
Avancerad sökning
   

 

Hur intelligensutvecklingen får instinkten att degenerera och början till djävulsmedvetandet uppstår  2593. Det är självklart att den här nämnda religiösa instinkten förändrades när människorna började få intelligensen utvecklad. Denna egenskap skulle ju bidra till väsendets förmåga att självt vara vaket medvetet medbestämmande i sina manifestationer, så att det inte ständigt skulle ledas automatiskt och mer eller mindre omedvetet av instinkten. Och som vi redan vet, skapade den hos människan ett utomordentligt stort intresse för att forska och undersöka och att experimentera med sådana företeelser som hon med intelligensens hjälp kunde göra till fakta och därmed till vaken dagsmedveten kunskap. Allt inriktades på denna forskning och dess resultat, som man trodde vara vägen till livsmysteriets lösning. Denna väg har hitintills fört människorna fram till ett stort vetande och kunnande i fråga om materien och dess krafter, men till livsmysteriets lösning ledde denna forskning och kunskap absolut inte. I stället förde den till en total urspåring från instinktens inflytande, nämligen till förlusten av tron på något slags högre livsformer eller den verklighet, från vilken det fysiska tillvaroplanets himlakroppar, världar och livsformer dirigeras. De många upptäckterna och det myckna vetandet gjorde på sätt och vis instinkten överflödig. Den sattes ur funktion just emedan väsendet nu riktade in sig på vad det självt kunde se och iaktta. Väsendet blev alltså materialistiskt och gudlöst. Och som vi sett uppstod djävulsmedvetandet. Men allt detta var en helt naturlig och logisk process i den gudomliga världsordningen eller i Guds skapelse av människan till sin avbild. Utan denna process skulle djuret aldrig kunna bli till den fullkomliga människan. Vi har ju sett att de av denna process frambragta lidandena var nödvändiga för att människan senare skulle kunna få det medvetande som var ett med Guds medvetande.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.