Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(F,A,B,1-16) 
.  
(1-3) 
 
Avancerad sökning
Se symbol nr 1 i nytt fönster Innehållsförteckning för Den eviga världsbilden, bok 1   

 

 
Förklaring till symbol nr 1
3. Ljuscentrumet upptill, som strålarna utgår ifrån, symboliserar det skapande "något" eller Gudomen.
      Flamkorset symboliserar Gudomens totalt fullkomliga manifestation eller skapande.
      Strålhavet symboliserar Gudomens allt genomträngande skapande ande, medvetande, vilja och allmakt.
      I strålhavet syns markerade fält i mer eller mindre ljusa toner. De utgör de kosmiska världsimpulserna, som utlöser och vidmakthåller upplevelsetillstånden och tillvaroplanen för de levande väsendena.
      De många cirklarna symboliserar världsalltets solar och klot och de därtill knutna levande väsendenas medvetandeliv.
      Dubbelcirkeln symboliserar jordklotet och dess mänsklighet. Vi ser att den är i beröring med tre världsimpulser, en nedtill som är på väg att försvinna från dess område. Därefter ser vi en som ännu nästan helt behärskar eller utfyller jordens område. Upptill ser vi en impuls som börjar få insteg i detta område. Av dessa impulser symboliserar den förstnämnda de primitiva människornas medvetandeliv eller andliga liv, medan nästa symboliserar den världsimpuls från vilken buddhismen, kristendomen och islam har utgått. I Livets Bog betecknas denna impuls som "den gamla världsimpulsen" medan den tredje världsimpulsen i samma bok har beteckningen "den nya världsimpulsen". Denna impuls kommer efter hand att göra religionerna och trosformerna överflödiga, eftersom den kommer att klargöra den religiösa eller verkliga sidan av livet som absolut vetenskap. Den kommer att avslöja lösningen på livets mysterium som faktum för jordens människor och visa, att "Guds ande över vattnet" är en evig Gudoms allomfattande välsignelse, i vilken vi lever, rör oss och är till. (Denna symbol har förklarats ytterligare i Livets Bog, del 1.)


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.