Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(F,A,B,1-16) 
.  
(1-3) 
 
Avancerad sökning
Se symbol nr 12 i nytt fönster Innehållsförteckning för Den eviga världsbilden, bok 1   

 

 
Grundenergiernas kombinationer
SYMBOL NR 12
1.  Den jordiska människan är delvis "människa", delvis "djur"
Som vi redan påpekat, finns det sju kosmiska grundenergier, genom vilka all livsfunktion, allt skapande och all upplevelse befordras. Den sjunde grundenergin, som vi redan känner till under begreppet "moderenergin", befordrar i förbindelse med jaget övermedvetandefunktionen, liksom den också håller de övriga sex grundenergierna i sex olika, skiftande kombinationer. I varje kombination är alla sex grundenergierna närvarande, men inte lika mycket utvecklade. Därigenom blir dessa sex kombinationer olika. Var och en av dessa kombinationer utgör ett tillvaroplan. Av dessa tillvaroplan är de två första allmänt kända under begreppen "växtriket" och "djurriket", medan det tredje tillvaroplanet, det vill säga det verkliga "människoriket", endast delvis är känt. De jordiska människorna är, som vi ska se, ännu inte så utvecklade att de utgör detta fullkomliga tillvaroplan. Deras mentalitet eller psyke och uppträdande behärskas ännu i så hög grad av djurrikets anlag, själviskheten eller egoismen, medan de "mänskliga" anlagen, osjälviskhet eller kärlek till nästan, ännu är så föga förhärskande att väsendena obestridligen endast delvis är "människor", delvis "djur". Det är detta som "sfinxen", det vill säga den figur som föreställer djuret med människohuvud, är uttryck för. Den vanliga jordiska människan är alltså mer eller mindre en icke färdig "människa".


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.