Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(F,A,B,1-16) 
.  
(1-6) 
 
Avancerad sökning
Se symbol nr 5 i nytt fönster Innehållsförteckning för Den eviga världsbilden, bok 1   

 

 
Förklaring till symbol nr 5
6. Symbolen är uttryck för den icke färdiga människans okunnighet om sin kosmiska och eviga struktur. Frågetecknen ska markera att denna väsendets okunnighet eller kosmiska medvetslöshet förr eller senare kommer att leda till frågor angående dess eviga eller odödliga kosmiska natur.
      De färgade dimlika fälten utanför det svarta cirkelfältet symboliserar de bärande medvetandeskikten. Det röda fältet betecknar väsendets "instinkt". Det orangefärgade fältet betecknar väsendets "tyngdenergi" som är en medverkande faktor i väsendets utlösning av energi och kraft. Det gula fältet betyder "känsla" som bland annat också är en medverkande faktor i skapandet av väsendets energi- och kraftmanifestation. Det gröna fältet markerar väsendets "intelligens". Det blå fältet betyder väsendets "intuition", medan det ljusa indigofärgade fältet betecknar väsendets "minne". Att dessa färgade fält liksom flyter ut i en slumpartad och dimlik blandning, symboliserar att den icke färdiga människan visserligen känner till dessa begrepp, men i själva verket inte vet hur dessa mentala företeelser är organiserade i hennes egen mentalitet eller hennes eget psyke.
      Det orangefärgade fältet innanför den svarta cirkeln ska symbolisera väsendets fysiska kropp. Centrumet bakom det vita korset, från vilket strålarna utgår, symboliserar det levande väsendets jag, medan det vita korset symboliserar det totalt fullkomliga medvetandet och den åtföljande totalt fullkomliga manifestationen. För den starkt materialistiskt inställda människan är korsets tecken endast en symbol för den så kallade "döden", som hon tror utgör ett totalt upphörande av hennes liv och medvetande. De övriga ofärgade fälten runt omkring korset symboliserar väsendets höga andliga eller kosmiska strukturer och funktioner. Att de är ofärgade, ska beteckna att dessa strukturer och funktioner är otillgängliga för fysisk förnimmelse och därför är okända för den materialistiska vetenskapen.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.