Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(17-26) 
.  
(1-11) 
 
Avancerad sökning
Se symbol nr 17 i nytt fönster Innehållsförteckning för Den eviga världsbilden, bok 2   

 

 
Reinkarnation, kretslopp och årstider
Symbol nr 17
17.1  Hur Guds skapande av "människan till sin avbild" sker
Som vi redan genom det föregående fått kännedom om, är det levande väsendets nuvarande fysiska jordeliv inte det enda jordeliv som det har upplevt. Alldeles bortsett från att väsendet senare i utvecklingen kommer att få uppleva odödligheten med sina egna sinnen som ett realistiskt faktum, kan vi genom att iakttaga väsendets medvetande, förmågor och anlag, såsom de förekommer hos den vanliga människan, se att dessa företeelser är något som inte är färdigt. Det är inte heller svårt att se att alla människor inte är lika ofärdiga. Men för att kunna bedöma de levande väsendenas ofärdiga tillstånd måste man först göra klart för sig vad som kännetecknar det färdiga tillståndet. Detta färdiga tillstånd är enligt Bibeln målet för de levande väsendenas utveckling. Bibeln betecknar sålunda det kosmiska syftet med de levande väsendenas utveckling genom orden: "Låt oss göra en människa till vår avbild, till att vara oss lik."* Vi har vidare fått en bekräftelse på den gudomliga planens förverkligande genom den process vilken som fysiskt faktum kan iakttagas som det vi kallar "utveckling". Man kan inte leva i den dagliga tillvaron utan att göra erfarenheter. Erfarenheter är kunskap. Ett ständigt samlande av erfarenheter i medvetandet främjar tillväxt av mentalitet, vilket åter är detsamma som utveckling. Ny kunskap utvecklar nya intressen, och nya intressen ger upphov till nya skapelser, nya skapelser främjar utveckling av skaparförmågan och livsupplevelseförmågan. Därigenom förs väsendet från lägre till högre och högre former av livsupplevelse.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.