Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(17-26) 
.  
(1-10) 
 
Avancerad sökning
Se symbol nr 25 i nytt fönster Innehållsförteckning för Den eviga världsbilden, bok 2   

 

 
Mänsklighetens karma
Symbol nr 25
25.1  Den ej färdiga mänskligheten
Som vi i det ovanstående har fått kännedom om, är jordens mänsklighet uppdelad i nationer eller stater. Eftersom den nämnda mänskligheten ännu är ofärdig eller ofullkomlig, är dessa stater befolkade med ej färdiga människor, vilket åter vill säga människor som ännu har djuriska anlag och mer eller mindre har begynnande mänskliga anlag. Då de mänskliga anlagen hos majoriteten av människorna ännu är mycket späda, medan de djuriska anlagen, på grund av sin tusenåriga tradition och anknytning till väsendena, är starkt dominerande i människornas uppträdande, blir de av dessa människor bestående nationerna eller staterna alltså i motsvarande grad djuriska i sina manifestationer eller sitt uppträdande. Det verkliga mänskliga uppträdandets lagar och traditioner som har getts dem och anvisats av världsåterlösarna, kan människorna ännu alls inte leva upp till. Staterna sticker inte svärdet i skidan, trots att de genom sina religioner får veta att alla som griper till svärd själva skall omkomma genom svärd (Matt 26.52). Det har inte heller blivit allmänt gällande att de älskar sina fiender och välsignar dem som förbannar dem. (Se Matt 5:44.) Av de sju gånger sjuttio gånger som man skall förlåta sin nästa (Matt 18:22) har många till och med svårt att förlåta blott en gång.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.