Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(17-26) 
.  
(1-29) 
 
Avancerad sökning
Se symbol nr 26 i nytt fönster Innehållsförteckning för Den eviga världsbilden, bok 2   

 

 
Det kommande fullkomliga människoriket
Symbol nr 26
26.1  Vad som har fört mänskligheten fram till det begynnande nästakärleksstadiet
Vi har nu kommit så långt fram i vår analys av mänsklighetens utveckling att vi kan övergå till att förklara det gudomliga slutfacit som är Guds mål med mänsklighetens fysiska tillvaro. Människorna har under en ocean av tid, årtusende efter årtusende, suckat och stönat över det lidandets mörker som de med sitt mycket primitiva och själviska eller mer eller mindre djuriska uppträdande har skapat för sig själva. Vi vet att de befinner sig på en mycket lång utvecklingsstege alltifrån apmänniskan och fram till nutidens materiellt högt utvecklade kulturmänniska, helt bortsett från den utveckling som de har haft tidigare genom passagen av mineral-, växt- och djurriket. För att kunna få den helt fullkomliga upplevelsen av livet krävs att man kan uppfylla de lagar på vilka den helt fullkomliga livsupplevelsen baseras. Vi vet nu varför mörkret eller lidandena finns och att de endast är verkningar av felaktig behandling av det liv som vi är omgivna av, det vare sig naturen, djuren eller människorna, och att det är upplevelsen av en ocean av lidanden i hela denna långa utvecklingsepoks många fysiska jordeliv som har medfört den kunskap, den begåvning, det uppträdande, den nästakärlek som människorna kan prestera i dag.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.