Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(27-33) 
.  
(1-5) 
 
Avancerad sökning
Se symbol nr 29 i nytt fönster Innehållsförteckning för Den eviga världsbilden, bok 3   

 

 
Förklaring till symbol nr 29
29.2 Föreliggande symbol symboliserar liksom symbol nr 28 de levande väsendenas eviga liv. Detta liv utgör, som vi redan känner till, en evigt skiftande direkt och indirekt väg mot och vandring i det allra högsta ljuset. Vi ser att trappformationen är omgiven liksom av en vit dimma. Denna skall symbolisera X1. På sidorna ser vi en svag antydan av den violetta färgen, som här symboliserar X2. Dessa två X symboliserar här alla de levande väsendenas jag respektive X2 tillsammans. De bildar, som vi också blivit förtrogna med, Gudomens X1 och X2, vilket i sin tur vill säga Gudomens jag och skaparförmåga. De andra färgfälten på symbolen symboliserar alla existerande levande väsens organismer, som ju alla hör till de skapade tingen. Dessa utgör likaså tillsammans Gudomens organism, som i sin tur är detsamma som det eviga världsalltet, och varigenom Gudomen blir synlig som ett levande väsen. Och på så sätt befinner sig alla levande väsen i Gudomen och Gudomen i dem. Och eftersom de levande väsendena är Gudomens medvetande- och manifestationsredskap, förstår man här hur det är möjligt för Gudomen att vara allsmäktig, allvis och allkärleksfull och likaså hur han kan vara allestädes närvarande.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.