Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(F,34-44) 
.  
(1-22) 
 
Avancerad sökning
Se symbol nr 34 i nytt fönster Innehållsförteckning för Den eviga världsbilden, bok 4   

 

  34.15  Det diskarnerade väsendets port in till den fysiska världen
Men parningsakten är för de enpoliga väsendena inte bara en njutningsakt. Den är för de diskarnerade enpoliga väsendena porten, genom vilken de kan komma från salighetsriket eller den andliga världen in i den fysiska världen och här födas i en ny fysisk organism och under en viss tidsperiod uppleva ett fysiskt jordeliv. Genom den normala eller fullkomliga parningsakten mellan två enpoliga väsen av motsatt kön överförs hankönsväsendets parningssekret eller sädesvätska till honkönsväsendets befruktningsorgan. Här förenas de båda väsendenas befruktningsmaterial och skapelsen av en fysisk organism tar sin början i honkönsväsendets livmoder. Hankönsväsendets befruktningsmaterial är en så kallad sädescell, och honkönsväsendets befruktningsmaterial är en så kallad äggcell. När dessa två befruktningsmaterial kommer i kontakt med varandra, börjar skapelsen av en ny fysisk organism av samma art eller natur som de två parningsväsendenas organismer. Sädescellen och äggcellen rymmer fröna till var sitt arvsanlag, som kommer till utlösning vid de båda cellernas förening. Föreningen av dessa två arvsanlag skapar här betingelser för ett därtill moget diskarnerat väsens anknytning till denna kombination och skapelse i fysisk materia. Med det diskarnerade väsendets mognad förstår man här att det har levt ut sitt andliga liv, som det kom in i vid sin fysiska död i sitt tidigare liv, och därför nu åter måste födas på det fysiska planet, för att här fortsätta sin fysiska utveckling fram mot människan som Guds avbild, honom lik.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.