Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(F,34-44) 
.  
(1-11) 
 
Avancerad sökning
Se symbol nr 36 i nytt fönster Innehållsförteckning för Den eviga världsbilden, bok 4   

 

 
Förklaring till symbol nr 36
36.5  Spiralkretsloppets riken
Som vi redan för länge sedan blivit införstådda med, framträder det eviga livet i stora kosmiska avsnitt, som vi känner under beteckningen spiralkretslopp. I ett sådant spiralkretslopp finns det sex former av tillvaro- eller livsplan. Dessa upprätthålls av väsendenas övermedvetande, ödeselement, urbegär och de kosmiska grundenergierna. Dessa grundenergier bildar tillsammans de nämnda rikena eller tillvaroplanen. Dessa riken har symboliserats genom den färgade trappfiguren nedtill på symbolen, liksom samma riken som visats på symbol nr 35. De utgör alltså tillsammans ett spiralkretslopps livsepok eller avsnitt. Som färgerna visar, utgör de, sett nedifrån och uppåt: växtriket (röd färg), djurriket, människoriket, visdomsriket, den gudomliga världen och salighetsriket. Härefter börjar ett nytt växtrike, ett nytt djurrike och så vidare i det oändliga. Salighetsriket är en mellanzon mellan den andliga och den fysiska världen. Det förtonar sig in på det fysiska planet som det vi kallar mineralriket. Härifrån utvecklas de levande väsendena fram genom växtriket och djurriket och kulminerar här som djävulsmänniskor i livets mörker. Efter denna kulmination blir de till den färdiga människan som Guds avbild, honom lik. Och denna färdiga människa lever sedan vidare som ett andligt väsen på de kosmiska eller andliga tillvaroplanen eller rikena.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.