Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(F,34-44) 
.  
(1-20) 
 
Avancerad sökning
Se symbol nr 37 i nytt fönster Innehållsförteckning för Den eviga världsbilden, bok 4   

 

 
Förklaring till symbol nr 37
37.14 Det orangefärgade området med de många svartvita fälten nederst på symbolen skall symbolisera den ännu ej färdiga människan på hennes olika stadier i utvecklingen från djur till människa. Vi ser här på symbolen, läst från vänster till höger, hur den svarta delen av fälten, som betyder det onda, det djuriska eller det djävulska i människan är i avtagande, medan de vita fälten, som betyder det goda, det mänskliga i väsendet, är i tilltagande från stadium till stadium. Dessa stadier kan vi också symbolisera som människans jordiska fysiska liv, men då måste vi här räkna med ett antal liv som är många gånger större än det som fälten utvisar på symbolen. De samlade svartvita fälten skall således symbolisera hur mörkret eller det onda är i avtagande, medan ljuset eller det goda är i tilltagande hos den ännu ej färdiga människan. Vi ser alltså här människans utvecklingsepok symboliserad, ända nedifrån hennes primitiva framträdande som den djuriska människan och ända fram till hennes framträdande som den färdiga människan som Guds avbild, honom lik. Den djuriska människan har symboliserats med de svartvita fälten längst till vänster, där det djuriska eller mörkret nästan helt behärskar väsendet. Men vi ser att det är i avtagande, för att vara helt försvunnet i det sista utvecklingsstadiet längst till höger på symbolen. Här är det alltså ljuset eller det rent mänskliga, vilket i sin tur vill säga allkärleken eller det eviga ljuset, som från en späd början nu har utvecklats genom stadierna och fram till att helt utgöra väsendets mentalitet och sätt att vara. Väsendet har därför här nått fram till att utgöra den färdiga människan med kosmiskt medvetande, frigjord från reinkarnationen eller återfödelsen i fysisk materia. Detta väsen har alltså symboliserats längst till höger på symbolen, som det sista stadiet i raden av väsendets utvecklingsstadier. Vi ser här att väsendet helt obehindrat och direkt tar emot strålarna från det eviga ljuset eller Guds heliga ande, som på symbolen symboliserats med strålimpulserna som utgår från triangeln, vilken symboliserar Gudomen eller världsalltets alltgenomträngande, eviga upphov.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.