Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(F,34-44) 
.  
(1-27) 
 
Avancerad sökning
Se symbol nr 38 i nytt fönster Innehållsförteckning för Den eviga världsbilden, bok 4   

 

 
Förklaring till symbol nr 38
38.12 Som vi ser visar symbolen i sin helhet en trappformation. Det nedersta steget på denna symboliserar djurriket, vilket är markerat med det orangefärgade fältet. I detta rike är det i stor utsträckning en livsbetingelse att väsendena måste döda för att leva, eftersom en utomordentligt stor del av djuren fordrar kött eller animaliska produkter som föda eller näring. Dessa djur kallar vi köttätare eller "rovdjur". Och denna rovdjursnäring är alltjämt i mycket stor utsträckning förekommande hos den ännu ej färdiga människan. Dessa köttätande djur utgör många olika arter. Det är alltså en livsbetingelse för merparten av dessa väsen att döda andra väsen för att få deras organismer som föda.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.