Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(F,34-44) 
.  
(1-8) 
 
Avancerad sökning
Se symbol nr 40 i nytt fönster Innehållsförteckning för Den eviga världsbilden, bok 4   

 

 
Förklaring till symbol nr 40
40.8 Det lysande fältet till vänster skall symbolisera stjärntöcknet i mikrokosmos, medan det lysande fältet till höger symboliserar stjärntöcknet i makrokosmos. Mellan dessa två fält går en prickad linje över det mörka fält som skall föreställa materien. Denna linje symboliserar den jordiska vetenskapens nuvarande forskningsinriktning som går "tvärs" över materien. Den andra prickade linjen, som går uppåt "längs" med materien, betecknar den inriktning som samma vetenskap får genom den i denna bok omtalade kursändringen. Dessa två forskningsinriktningar, som båda är nödvändiga för att uttrycka den rättmätiga "heliga anden", existerar alltså som djupast utlösande moment för uppkomsten av "korsets tecken".
      Att åskådliggöra de här nämnda två forskningsmetoderna, på vilka upplevelsen av den verkliga kunskapen om livets sanna identitet är baserad, låter sig inte göra annat än genom två linjer som korsar varandra. Men två linjer som korsar varandra är ju – "korsets tecken". Och vi har alltså här den allra djupaste analysen av denna "symbol" som genom kristustilldragelsen blev så aktuell för västerlandet. Korset är alltså i verkligheten ett orubbligt tecken eller en symbol för all förnimmelses fullkomlighet. På förnimmelsens fullkomlighet beror ju det högsta ljuset i medvetandet. Korset framstår därigenom från evighet till evighet orubbligt som ljusets symbol – helt oberoende av Kristus. Men då Kristi död var så betydelsefull att den blev en världsåterlösning och alltså var en allt överstrålande kärleksmanifestation, och denna död blev fullbordad just på ett kors, så kom korsets tecken åter fram i ljuset, kom det att få uppleva en renässans. Dess identitet som "ljusets symbol" blev orubbligt stadsfäst och det kommer till slut att bli hedrat av alla folk genom alla tider.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.