Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(F,34-44) 
.  
(1) 
 
Avancerad sökning
Se symbol nr 41 i nytt fönster Innehållsförteckning för Den eviga världsbilden, bok 4   

 

 
Symbol nr 41
Stjärnsymbolen
Förklaringen till denna symbol i st. 41.1 är hämtad från Martinus artikelserie med titeln "Tolkning av Livets Bog". Den är återgiven från Kosmos 1933, nr 4, s. 7. Martinus använde symbolen som framsidessymbol på de första upplagorna av "Livets Bog", och den används fortfarande som framsidessymbol på en rad av hans böcker. Han har dessutom låtit symbolen ingå som stjärnfält nr 5 i symbol nr 32, "Livsmysteriets lösning", där den representerar livsmysteriets femte grundfacit "det levande väsendet". Se text härom i symbolförklaringen till symbol nr 32 som finns i "Livets Bog 3", st. 684 och i "Den eviga världsbilden 3", st. 32.7.
 
Förklaring till symbol nr 41
Förstasidessymbolen till "Livets Bog"
41.1 Symbolen är uttryck för själva världsalltet. Triangeln skall visa att sistnämndas grundanalys utgör "en treenig princip", nämligen X1, X2 och X3, vilka realiteter i sin tur finns i varje levande väsen och är kända under beteckningarna "jaget", "manifestationsförmågan" respektive "organismen".
      Att triangeln är omgiven av en sol skall visa att livet eller tillvaron likaså i sin högsta analys är absolut ljus. Att strålarna framträder i korsform skall visa att den fullkomligaste manifestationen är kärlek eller detta att offra sig för andra.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.