Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(F,I,45-77,67A) 
.  
(1) 
 
Avancerad sökning
Innehållsförteckning för Den eviga världsbilden, bok 5   

 

 
Förord
Denna bok är den femte i serien av Martinus symbolböcker med titeln Den eviga världsbilden. Boken innehåller 33 symboler som inte tidigare har varit utgivna i bokform. Nästan alla symboler visades för offentligheten när Martinus under vinterhalvåret 1955/56 höll 15 stora kursföredrag med huvudtiteln Den eviga världsbilden, som var en samlad genomgång av världsalltets kosmiska analyser. Dessutom har 18 av symbolerna också förklarats i de 4 kursföredragen Det eviga livet i maj 1962. Bandinspelningar från dessa två föredragsserier och från några få andra föredrag ligger till grund för symbolförklaringarna i denna bok. Källhänvisning finns före varje stycke.
      Den eviga världsbilden, del 5, skiljer sig på flera sätt från de föregående symbolböckerna. Symbolförklaringarna har en mer muntlig karaktär och är kortare än Martinus skriftliga symbolförklaringar. Bearbetningen av bandutskrifterna har företagits i överenstämmelse med institutets riktlinjer, som kan ses på martinus.dk. Vidare skiljer sig denna femte symbolbok från de föregående genom att det inte finns någon inledande text före symbolförklaringarna (se dock symbol nr 75). Det föreligger inte från Martinus sida en samlad ordning för de 33 symbolerna, men några symboler hör ihop i serier och är återgivna såsom Martinus presenterade dem i föredragen.
      I andra avsnittet av boken återges en rad utvalda texter från Martinus böcker och artiklar som belyser de ämnen symbolerna illustrerar. Urvalet av dessa texter har inte företagits av Martinus själv, utan av Martinus Institut, och de ska därför enbart betraktas som förslag till vidare studier. Läsaren kommer själv att kunna finna andra inspirerande exempel i det samlade verket, som kan bidra till att fördjupa förståelsen av symbolerna.
      Utdrag från föredrag, bearbetning och sammanställning av texter har skett under redaktion av Ole Therkelsen i samarbete med en grupp medarbetare vid Martinus Institut.
 
Rådet för Martinus Institut
Januari 2012


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.