Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
 
 
Avancerad sökning

 

Danska originalets titel:
Det Tredje Testamente. Den ideelle føde
Småbog 5
Publicerad första gången som artikel i tidskriften
Kosmos nr 4–9/1933 och nr 1–2/1934

Översatt från danskan av
Marianne Högberg och Mauritz Högberg
Översättningen bearbetad från sjunde danska utgåvan 2019 av
Lisbeth Lanemo

© Martinus Institut 1981
Utgiven med tillstånd från Martinus Institut, Danmark, martinus.dk.
Kopiering, eftertryck och andra former för återgivning av text och bilder är endast tillåtet efter skriftligt avtal med Martinus Institut. Citat från verket kan återges utan tillåtelse, när det sker i överensstämmelse med upphovsrättslagen.

Första svenska upplagan utkom 1950 med titeln
Den fullkomliga födan.
Tredje svenska upplagan 2023
Översättningen reviderad

 

ISBN: 978-91-87703-34-8
Omslag och sättning: Stardist, Hofors
Satt med Minion Pro
Tryck: ScandinavianBook, Danmark 2023

Utgiven av Världsbild förlag, Sverige
varldsbild.se


Tillbaka till startsidan
Läs boken