Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
 
 
Avancerad sökning

 

Danska originalets titel:
DET TREDIE TESTAMENTE LIVETS BOG
Bind 1

Första danska upplagan 1932

Översatt från danskan av
Nils Kalén
Översättningen bearbetad av
Jan-Erik Luft

© Martinus Institut. Köpenhamn 1981
Kopiering, eftertryck, bandupptagningar och andra former för återgivning av text och bilder i helhet eller utdrag är tillåtet endast efter skriftligt avtal med Martinus Institut, Köpenhamn

Bokens huvudtitel Tredje Testamentet är ett samlingsnamn för Martinus hela författarskap.
Livets Bog utges även i översättning med sin danska originaltitel, som är en internationellt enhetlig benämning. På svenska betyder titeln Livets bok.

Första svenska upplagan 1964
Andra svenska upplagan 1985

Tredje svenska upplagan
Översättningen reviderad

ISBN 91-85132-74-8 Fingraf, Södertälje 2002


Livets Bog, del 1, är inskannad 2009 och korrekturfel rättade.


Tillbaka till startsidan
Läs boken