Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
 
 
Avancerad sökning

 

Danska originalets titel:
Det Tredje Testamente
Livets Bog

Bind 1

Första danska upplagan 1932
Utkom med titeln Livets Bog

Översatt från danskan av Nils Kalén
Översättningen bearbetad av
Jan-Erik Luft,
och från sjätte danska upplagan 2011 av
Lisbeth Lanemo.

Bokens huvudtitel Tredje testamentet
är ett samlingsnamn för Martinus hela författarskap.
Livets Bog utges även i översättning med sin danska originaltitel,
som är en internationellt enhetlig benämning.
På svenska betyder titeln Livets bok.

© Martinus Institut 1981
Utgiven med tillstånd av Martinus Institut, Danmark, martinus.dk
Kopiering, eftertryck och andra former för återgivning av text och bilder är endast tillåtet efter skriftligt avtal med Martinus Institut.
Citat från verket kan återges utan tillåtelse, när det sker i överensstämmelse med upphovsrättslagen.

Första svenska upplagan 1964
Andra svenska upplagan 1985
Tredje svenska upplagan 2002

Fjärde svenska upplagan, första tryckningen 2018
Översättningen reviderad

ISBN: 978-91-87703-14-0
Omslag och sättning: StjärnDistribution, Hofors
Satt med Minion Pro
Tryck: Tallinn Book Printers, Tallinn, Estland 2018

Utgiven av Världsbild förlag, Sverige
varldsbild.se


Tillbaka till startsidan
Läs boken