Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
 
 
Avancerad sökning

 

Danska originalets titel: DET TREDIE TESTAMENTE LIVETS BOG Bind 3

Första danska upplagan 1941

Översatt från danskan av
Nils Kalén och Jan-Erik Luft

© Martinus Institut, Köpenhamn 1941 Kopiering, eftertryck, bandupptagningar och andra former för återgivning av text och bilder i helhet eller utdrag är tillåtet endast efter skriftligt avtal med Martinus Institut, Köpenhamn

Bokens huvudtitel Tredje Testamentet är ett samlingsnamn för Martinus hela författarskap. Livets Bog utges även i översättning med sin danska originaltitel, som är en internationellt enhetlig benämning. På svenska betyder titeln Livets bok.

Första svenska upplagan 1975

Andra svenska upplagan
Översättningen reviderad

ISBN 91-85132-68-3 Fingraf, Södertälje 1997


Livets Bog, del 3, är inskannad 2009 och korrekturfel rättade.


Tillbaka till startsidan
Läs boken