Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
 
 
Avancerad sökning

 

Danska originalets titel:
Det Tredje Testamente
Livets Bog
Bind 4

Första danska upplagan 1944
Utgiven i subskription 1944–1946

Översatt från danskan av
Nils Kalén
Översättningen bearbetad från
tredje danska upplagan 2004, första tryckningen, av
Lisbeth Lanemo

Bokens huvudtitel Tredje Testamentet
är ett samlingsnamn för Martinus hela författarskap.
Livets Bog utges även i översättning med sin danska originaltitel,
som är en internationellt enhetlig benämning.
På svenska betyder titeln Livets bok.

© Martinus Institut 1981
Kopiering, eftertryck, bandupptagning
och andra former för återgivning av text och
bilder i helhet eller utdrag är tillåtet endast efter
skriftligt avtal med Martinus Institut.

Andra svenska upplagan 2012, första tryckningen.
Översättningen reviderad
Utgiven med tillstånd från Martinus Institut
Danmark (martinus.dk)

ISBN 978-91-85132-89-8
Omslag och sättning: Marit Mossbäck
Tryck: Tallinn Book Printers, Tallinn, Estland 2012

Utgiven av Världsbild förlag, Sverige
www.varldsbild.se


Livets Bog, del 4, är inskannad 2013.


Tillbaka till startsidan
Läs boken