Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
 
 
Avancerad sökning

 

Danska originalets titel:
Det Tredje Testamente
Det Evige Verdensbillede

Bog 1

Första danska upplagan 1963
Fjärde danska upplagan 2019

Översatt från danskan av Rolf Nordström
Översättningen bearbetad från fjärde danska upplagan 2019
av Lisbeth Lanemo

Bokens huvudtitel Tredje testamentet är ett samlingsnamn för Martinus hela författarskap.

© Martinus Institut 1981
Utgiven med tillstånd av Martinus Institut, Danmark, martinus.dk
Kopiering, eftertryck och andra former för återgivning av text och bilder är endast tillåtet efter skriftligt avtal med Martinus Institut. Citat från verket kan återges utan tillåtelse, när det sker i överensstämmelse med upphovsrättslagen.

Första svenska upplagan 1986
Andra svenska upplagan 2023

ISBN: 978-91-87703-31-7
Omslag och sättning: StjärnDistribution, Hofors
Satt med Minion Pro
Tryck: Tallinn Book Printers, Tallinn, Estland 2023

Utgiven av Världsbild förlag, Sverige
varldsbild.se


Tillbaka till startsidan
Läs boken